با عنایت به برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت در تاریخ 97/4/17 و تصویب مبلغ 500 ريال سود به ازای هر سهم، بدینوسیله پیش بینی برنامه زمانبندی پرداخت سود برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 بشرح زیر اعلام میگردد، لذا از سهامدارانی که تاکنون مشخصات و شماره حساب بانکی خود را جهت واریز سود به شرکت اعلام ننموده اند خواهشمندیم قبل از پانزدهم مهر ماه سال جاری از طریق دریافت فرم مشخصات سهامدار از طریق برگه امور سهامداران در همین سایت و یا سامانه کدال اقدام نمایند.

اشخاص حقیقی تعداد سهام تاریخ پرداخت
1 تا 30000 آبان ماه 1397
30001 تا 40000 آذر ماه 1397
40001 تا 50000 دی ماه 1397
بیش از 50000 بهمن ماه 1397
اشخاص حقوقی اسفند ماه 1397