با عنایت به برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت در تاریخ ۹۷/۴/۱۷ و تصویب مبلغ ۵۰۰ ریال سود به ازای هر سهم، بدینوسیله پیش بینی برنامه زمانبندی پرداخت سود برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ بشرح زیر اعلام میگردد، لذا از سهامدارانی که تاکنون مشخصات و شماره حساب بانکی خود را جهت واریز سود به شرکت اعلام ننموده اند خواهشمندیم قبل از پانزدهم مهر ماه سال جاری از طریق دریافت فرم مشخصات سهامدار از طریق برگه امور سهامداران در همین سایت و یا سامانه کدال اقدام نمایند.

اشخاص حقیقی تعداد سهام تاریخ پرداخت
۱ تا ۳۰۰۰۰ آبان ماه ۱۳۹۷
۳۰۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰ آذر ماه ۱۳۹۷
۴۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰ دی ماه ۱۳۹۷
بیش از ۵۰۰۰۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
اشخاص حقوقی اسفند ماه ۱۳۹۷