تصمیمات مجمع عمومی سالیانه شرکت معادن بافق

(سهامی عام)

مجمع عمومی سالیانه بافق

گزارش مالی میاندوره ای (حسابرسی شده)

شرکت معادن بافق (سهامی عام) 

گزارش مالی سالیانه بافق
مجمع عمومی سالیانه شرکت معادن بافق

 با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-087 مورخ 1398/10/07، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 درمحل خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ برگزار گردید.

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی سهامداران شرکت در سال 98 به زودی اخبار مربوط به واریز سود سهام اعلام خواهد گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 درمحل خيابان وليعصر -پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته – هتل سيمرغ برگزار گردید.

حفظت از محیط زیست

تندیس جشواره افتخارات ملی

بزرگداشت اساتید صنعت معدن

واحد نمونه معدنی