اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۱

با سلام و احترام

بدينوسيله در راستاي اجراي ماده 12 دستورالعمل افشا اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه زمانبندي پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1402 برای سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 ارائه ميگردد.

1- سود سهام مصوب سهامداران حقيقي و حقوقي كه دارای اطلاعات در سامانه سجام میباشند، پایان مرداد ماه سال 1402 از طريق سامانه سجام واريز ميگردد.

2- سود سهام سهامداراني كه فاقد اطلاعات در سامانه سجام ميباشند از پایان مهر ماه 1402 در كليه شعب بانك تجارت قابل پرداخت خواهد بود.

3- سهامداران حقوقي و سبدگردانهايي كه فاقد اطلاعات در سامانه سجام ميباشند نیز از پایان مهر ماه 1402 با ارسال مشخصات به نشاني پستي : تهران – خیابان جمال الدین اسد آبادی – خيابان شانزدهم – پلاك 10 - کدپستی :1431893493، نسبت به دريافت سود خود اقدام نمايند.

همچنين از سهامداران محترمي كه تاكنون نسبت به تكميل ثبت نام خود در سامانه سجام اقدام ننموده‌اند، تقاضا ميگردد، در اسرع وقت نسبت تكميل مراحل ثبت نام در سامانه مذكور اقدام بعمل آورند.

اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰

با سلام؛

احتراماً، بدینوسیله زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ‌1400 با عنایت به مقررات سازمان بورس جهت استحضار تقدیم میگردد.

1- سود سهام مصوب سهامداران حقیقی در آبان ماه سال 1401 از طریق سامانه سجام واریز میگردد.

2- سود سهام مصوب سهامداران حقوقی طی مهلت مقرر در قانون تجارت از طریق سجام واریز میگردد.

اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۹

با سلام؛

احتراماً، بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 جهت استحضار تقدیم میدارد.

اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۸

با سالم؛

احتراما،ً بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترمی که مشمول دریافت سود سهام سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشند، می‌رساند جهت دریافت سود سهام، به شرح زیر عمل نمایند.

سهامداران حقیقی: سهامدارن محترم میتوانند مطابق جدول زمانبندی زیر با مراجعه به شعب بانک تجارت سراسر کشور و ارائه اصل کارت ملی و کد بورسی اقدام به دریافت سود خود نمایند، لذا خواهشمند است از ارسال فرم مشخصات به شرکت خودداری فرمایید.

صندوق های سرمایه گذاری: با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر صندوق و اعالم شماره حساب و شبا به نام صندوق، بر اساس جدول زمانبندی اشخاص حقیقی پرداخت میگردد.

سهامداران حقوقی: سهامدارن محترم حقوقی طبق روال مرسوم با ارسال نامه رسمی ممهور به مهر شرکت، و ارائه شماره حساب و شبا جهت واریز در موعد مقرر اقدام نمایند.

هیأت مدیره شرکت معادن بافق (سهامی عام)