استخراج زیرزمینی

استخراج در معادن زیرزمینی و روباز به روش های طبقات فرعی (sub level stoping) و استخراج اتاق پایه در شی (slop room& pillar) می‌باشد، فرایند مذکور شامل حفاری توسط چکش های کوهبری، و آتشباری و بارگیری توسط اسکریپرو لودرهای زیرزمینی و حمل توسط لکوموتیو و وینچ میباشد در معدن روباز حفاری توسط دریل واگن وبعد از آتشباری بارگیری و حمل توسط بیل مکانیکی و دامپتراک و کامیون انجام میشود در این محیط ریسک حوادث معدنی، سایر هزینه های ناشی از تورم، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات استخراج وتولید و عدم دسترسی به ماشین آلات جدید و مباحث زیست محیطی میباشد.