کارخانه فلوتاسیون

خوراک کار خانه از دو ناحیه معدن زیر زمینی و روباز تامین میشود . سنگ قبل از وارد شدن به کار خانه تغلیظ وارد بنکر اصلی سنگ شکن شده و توسط یک فیدر زنجیری آرام آرام روی نوار نقاله حمل شده و بوسیله این نوار وارد سنگ شکن فکی می شود در این سنگ شکن ابعاد سنگ تا 3 اینچ کاهش می یابد و خروجی آن پس از عبوراز زیر آهن ربا وارد سرند لرزان میشود ابعاد چشمه های سرند 1 اینچ است و سنگهای درشتر از ۱ اینچ به سنگ شکن مخروطی منتقل می شود و خروجی سنگ شکن مخروطی دو باره به سرند فرستاده می شود و به این ترتیب یک مسیر بسته مرتبا” طی می شود سنگ جدا شده تو سط سرند تو سط نوار نقاله به سیلو های ذخیره ارسال می شود. ظرفیت هر سیلو در حدود 500 تن می باشد . از زیر سیلوها سنگ بوسیله نوار نقاله به طرف آسیاب میله ای هدایت می شود .قبل از آسیاب میله ای یک باسکول موجود می باشد که میزان سنگ وروددی هر شیفت را ثبت می کند .

پس از خردایش سنگ در آسیاب میله ای که ۸۰ % ابعاد سنگ به حدود 1.5 میلی

متر یا 10 مش می رسد به سیکلون فرستاده میشوند تا ذرات دارای اندازه ریزتر از 200 مش جدا و برای قسمت شیل گیری فرستاده شوند و ذرات درشت تر برای خرد شدن به آسیاب گلوله ای منتقل می شوند.

به طور کلی فلوتاسیون مواد معدنی در این کار خانه طی سه مرحله صورت می پذیرد ابتدا شیل های کربن دار و نرمه ها به عنوان باطله جدا می شوند و از سیستم خارج می شوند سپس به ترتیب سولفورهای سرب و روی پر عیار می شوند.

در بخش شیل گیری ، به پالپ خروجی از سر ریز سیکلون ، ماده کفساز M.I.B.C(متیل ایزوبوتیل کربینول) و گازوئیل اضافه می شود تا طی فرایند فلوتاسیون معکوس ، شیل و نرمه پالپ بصورت سر ریز (به عنوان باطله) جدا و توسط پمپ به تیکنر باطله هدایت شود و ته ریز این قسمت به فلوتاسیون سرب فرستاده می شود .

در مرحله فلوتاسیون سرب به ته ریز مرحله شیل گیری اتیل اگزانتات بعنوان کلکتور گالن و سولفات آهن بعنوان بازداشت کننده پیریت و اسفالریت اضافه می شود. در این مرحله PH محیط باید قلیایی باشد که با مصرف آهک PH در حدود 8.5 تنظیم میگردد به این ترتیب در سلولهای رافر سرب جدا شده و در قسمت کلینر تا عیار 48 تا 55 درصد سرب پر عیار می شود . پالپ کنسانتره سرب به تیکنر سرب و از آنجا به استخرهای سرب برای خشک کردن فرستاده می شود

ته ریز مرحله فلوتاسیون سرب وارد مرحله روی گیری می شود در این قسمت سولفات مس بعنوان فعال کننده وپتاسیم امیل اگزانتات بعنوان کلکتور و آهک جهت تنظیم PH محیط بمقدار ۹.۵ تا حدود 11 اضافه می شود که در نهایت پس از یک مرحله رافر و سه مرحله کلینر محصول روی با عیار ۴۶ _۴۸ درصد تولید و به تیکنر روی هدایت شده و بعد از آنجا برای خشک کردن به استخرهای مربوطه فرستاده می شود .

در هر شیفت از جریانهای ورودی و خروجی نمونه بر داری می شود و نمونه ها به آزمایشگاه شیمی فرستاده می شوند در آزمایشگاه شیمی نمونه ها از نظر سرب وروی آنالیز می شوند و جهت محاسبات و بهبود شرایط کارکرد مورد استفاده قرار میگیرد.