دریافت سود سهام بافق

اطلاعیه نحوه پرداخت سود سهام سال 1398

شرکت معادن بافق (سهامی عام)

مجمع عمومی فوق العاده معادن بافق

مجمع عمومی فوق العاده شرکت معادن بافق

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-087 مورخ 1398/10/07، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 درمحل خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

 مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 درمحل خيابان وليعصر -پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته – هتل سيمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

شرح کامل جلسه را در اینجا بخوانید.

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت معادن بافق

مجمع عمومی سالیانه شرکت معادن بافق

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت 57 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 25/4/1398 ساعت 10 الی 12 صبح به نشانی:تهران – خیابان ولیعصر – پایین تر از پارک ساعی – نبش کوچه دلبسته – هتل سیمرغ  برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1398 و تعیین حق الزحمه

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

5 – تعیین حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره

6- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است.

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت معادن بافق راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 17/4/1397 در محل هتل پارسیان کوثر تهران ، باحضور 3/79 درصد صاحبان سهام برگزار گردید و پس از حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی، ضمن خيرمقدم به كليه حاضران هيات رئيسه جلسه به شرح زير انتخاب گرديدند:
آقای یوسف محمدی به سمت رئيس جلسه آقایان اکبر تفضلی هرندی و غلامرضا میرابی به سمت ناظرین جلسه و آقای رضا بیات به سمت دبیر جلسه انتخاب و پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش بازرس و حسابرس مستقل مربوط به عملكرد شركت در سال مالي منتهي به 29/12/1396 و انجام مذاکرات ، تصميمات ذيل به اتفاق آراء اتخاذ گرديد.
مصوبات مجمع
1- صورتهای مالی منتهي به 29/12/1396 مورد تصويب قرار گرفت.
2- معاملات ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب قرار گرفت.
3- مجمع در اجراي ماده 147 قانون تجارت و رعايت آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر را به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 1397 انتخاب نمود و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. تعیین حق الزحمه ایشان به عهده هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.
4- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
5- تقسیم سود به ازاء هر سهم 500 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
6- اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید :
– شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر
– شرکت نوین آلیاژ سمنان
– شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ
– شرکت صنایع چوب کلاته رودبار
– آقای مهدی محمد خانی
7- حق حضور در جلسات هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 5،000،000 ريال تعیین گردید.
8- پاداش هیأت مدیره جمعاً مبلغ 2،025،000،000 ريال تعیین گردید.
9- حق الزحمه رییس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه مبلغ 8،000،000 ريال تعیین گردید

10-اظهارات نماینده سازمان بورس به شرح زیر :
الف ) تمدید پروانه بهره برداری که هیأت رئیسه و مدیر عامل شرکت در پاسخ به سوال مذکور اظهار داشتند که روند قانونی تمدید پروانه را پیگیری نموده اند.
ب) کمیته حسابرسی تا تاریخ 7/5/1397 تشکیل شود.
ج) در ارتباط با مطالبات شرکت، از شرکت نوین آلیاژ سمنان تا پایان مرداد ماه به سازمان بورس اطلاع رسانی شود.
جلسه در ساعت 12 ظهر با پذیرایی از سهامداران گرامی خاتمه یافت