آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۷ یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح به نشانی:تهران – خیابان ولیعصر – پایین تر از پارک ساعی – نبش کوچه دلبسته – هتل سیمرغ  برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

۵ – تعیین حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره

۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن بافق راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ در محل هتل پارسیان کوثر تهران ، باحضور ۳/۷۹ درصد صاحبان سهام برگزار گردید و پس از حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی، ضمن خیرمقدم به کلیه حاضران هیات رئیسه جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای یوسف محمدی به سمت رئیس جلسه آقایان اکبر تفضلی هرندی و غلامرضا میرابی به سمت ناظرین جلسه و آقای رضا بیات به سمت دبیر جلسه انتخاب و پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس و حسابرس مستقل مربوط به عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و انجام مذاکرات ، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء اتخاذ گردید.
مصوبات مجمع
۱- صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
۲- معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.
۳- مجمع در اجرای ماده ۱۴۷ قانون تجارت و رعایت آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب نمود و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. تعیین حق الزحمه ایشان به عهده هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.
۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵- تقسیم سود به ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۶- اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید :
– شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر
– شرکت نوین آلیاژ سمنان
– شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ
– شرکت صنایع چوب کلاته رودبار
– آقای مهدی محمد خانی
۷- حق حضور در جلسات هیأت مدیره ماهیانه مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.
۸- پاداش هیأت مدیره جمعاً مبلغ ۲،۰۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید.
۹- حق الزحمه رییس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین گردید

۱۰-اظهارات نماینده سازمان بورس به شرح زیر :
الف ) تمدید پروانه بهره برداری که هیأت رئیسه و مدیر عامل شرکت در پاسخ به سوال مذکور اظهار داشتند که روند قانونی تمدید پروانه را پیگیری نموده اند.
ب) کمیته حسابرسی تا تاریخ ۷/۵/۱۳۹۷ تشکیل شود.
ج) در ارتباط با مطالبات شرکت، از شرکت نوین آلیاژ سمنان تا پایان مرداد ماه به سازمان بورس اطلاع رسانی شود.
جلسه در ساعت ۱۲ ظهر با پذیرایی از سهامداران گرامی خاتمه یافت