موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی:
کانسار سولفیدی سرب و روی کوشک در 42 کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق و 167 کیلومتری شمال شرق شهرستان یزد قرار دارد.این کانسار بین طول جغراقیایی ” 39 و ‘ 45 و ˚ 55 و عرض جغرافیایی ” 30 و ‘ 45 و˚31 در حاشيه كوير لوت واقع شده و بر روی نقشه ی1:100000 اسفوردی قرار می گیرد.
راه ارتباطي آن جاده آسفالته يزد ـ بافق ـ بهاباد مي باشد. آب و هواي منطقه بياباني است و بارشهاي جوي آن بسيار كم و در حدود 120 ميليمتر بصورت برف و باران مي باشد. متوسط رطوبت نسبي ودماي هوا براي فصل سرما به ترتيب 45% و 9- درجه سانتيگراد و براي فصل گرما به ترتيب 20% و 24+ درجه سانتيگراد مي باشد، حداكثر دماي مطلق سالانه 40+ درجه سانتيگراد و حداقل دماي مطلق سالانه 11- درجه سانتيگراد است. ارتفاع بلندترين كوه همجوار معدن از سطح دريا 2302 متر و ارتفاع نواحي ساختماني و تأسيساتي حدود 2000 متر مي باشد.

مرفولوژي کانسار کوشک
مرفولوژي در ناحيه معدن شامل دو بخش شمالي وجنوبي است .بخش شمالي كه شامل سري اصلي معدن است داراي رخساره اي كوهستاني با دره هاي باريك و ستيغ هاي بلند است و بخش جنوبي رخساره اي تپه ماهوري دارد.

موقعيت زمين شناسي
معدن كوشك در بلوک پشت بادام و در مركز حوضه رسوبي ـ آتشفشاني بافق (حوضه ی رسوبی زریگان- چاهمیر) قرار گرفته كه حدود 700 كيلومتر مربع وسعت دارد. کانسار کوشک از شمال غرب با ماسه سنگهاي ژوراسيك شمشك و از طرف شمال شرق با آهك هاي ميلا كنتاكت گسله دارد. گرانيت صورتي رنگ ناریگان در قسمت جنوبي آن قرار گرفته و از نظر تقسيمات زمين شناسي ايران به ايران مركزي مربوط مي شود. ( ايران مركزي مابين رشته كوههاي البرز در شمال و رشته كوههاي زاگرس ‌ـ مكران درجنوب واقع شده كه تحت روندهاي تكتونيكي و ساختمانهاي فوق العاده تكتونيزه مي باشد ) و از نظر ساختماني ناحيه اي بسيار چين خورده و گسله است.