موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی:
کانسار سولفیدی سرب و روی کوشک در ۴۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق و ۱۶۷ کیلومتری شمال شرق شهرستان یزد قرار دارد.این کانسار بین طول جغراقیایی ” ۳۹ و ‘ ۴۵ و ˚ ۵۵ و عرض جغرافیایی ” ۳۰ و ‘ ۴۵ و˚۳۱ در حاشیه کویر لوت واقع شده و بر روی نقشه ی۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردی قرار می گیرد.
راه ارتباطی آن جاده آسفالته یزد ـ بافق ـ بهاباد می باشد. آب و هوای منطقه بیابانی است و بارشهای جوی آن بسیار کم و در حدود ۱۲۰ میلیمتر بصورت برف و باران می باشد. متوسط رطوبت نسبی ودمای هوا برای فصل سرما به ترتیب ۴۵% و ۹- درجه سانتیگراد و برای فصل گرما به ترتیب ۲۰% و ۲۴+ درجه سانتیگراد می باشد، حداکثر دمای مطلق سالانه ۴۰+ درجه سانتیگراد و حداقل دمای مطلق سالانه ۱۱- درجه سانتیگراد است. ارتفاع بلندترین کوه همجوار معدن از سطح دریا ۲۳۰۲ متر و ارتفاع نواحی ساختمانی و تأسیساتی حدود ۲۰۰۰ متر می باشد.

مرفولوژی کانسار کوشک
مرفولوژی در ناحیه معدن شامل دو بخش شمالی وجنوبی است .بخش شمالی که شامل سری اصلی معدن است دارای رخساره ای کوهستانی با دره های باریک و ستیغ های بلند است و بخش جنوبی رخساره ای تپه ماهوری دارد.

موقعیت زمین شناسی
معدن کوشک در بلوک پشت بادام و در مرکز حوضه رسوبی ـ آتشفشانی بافق (حوضه ی رسوبی زریگان- چاهمیر) قرار گرفته که حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. کانسار کوشک از شمال غرب با ماسه سنگهای ژوراسیک شمشک و از طرف شمال شرق با آهک های میلا کنتاکت گسله دارد. گرانیت صورتی رنگ ناریگان در قسمت جنوبی آن قرار گرفته و از نظر تقسیمات زمین شناسی ایران به ایران مرکزی مربوط می شود. ( ایران مرکزی مابین رشته کوههای البرز در شمال و رشته کوههای زاگرس ‌ـ مکران درجنوب واقع شده که تحت روندهای تکتونیکی و ساختمانهای فوق العاده تکتونیزه می باشد ) و از نظر ساختمانی ناحیه ای بسیار چین خورده و گسله است.