مجمع عمومی عادی سالیانه

Saturday، ۲۴ Tir ۱۴۰۲

- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 درمحل  خ وليعصر نرسيده پارک ساعي نبش کوچه دلبسته پلاک 2141در محل هتل سيمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

- حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد علي محمدي به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای محسن خيامي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای حسين ميرکمال به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای محمدحسين دهقاني تفتي به‌عنوان منشی مجمع .

- تصمیمات مجمع :

- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

- موسسه حسابرسی هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهنام مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
- روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:دنياي اقتصاد

- معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت تصويب شد .

- حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره به شرح زیر میباشد :