آگهی دعوت به مجمع

Saturday، ۲۴ Tir ۱۴۰۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) یا نمایندگان یا وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 27/04/1402 ساعت 10 صبح در محل هتل سیمرغ، به نشانی تهران – خیابان ولیعصر – پایین تر از پارک ساعی – نبش کوچه دلبسته - پلاک 2141 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

توضیح اینکه برگه ورود به جلسه مجمع یک ساعت قبل ازشروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) در همان مکان توزیع خواهد شد. لازم به ذکر است درج شناسه ملی، شماره ثبت شرکت و کد ملی نماینده در معرفی نامه الزامی است. همچنین سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده آنلاین مجمع، از طریق لینک http://www.kianstream.com/bmc اقدام نمایند.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره

2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

3. تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

4. تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره

5. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی 1402

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 1402

7. تقسیم سود و تعیین پاداش هیأت مدیره

8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیأت مدیره شرکت معادن بافق

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) یا نمایندگان یا وکلای قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 27/04/1402 ساعت 12 صبح در محل هتل سیمرغ، به نشانی:تهران -خیابان ولیعصر– پایین تر از پارک ساعی– نبش کوچه دلبسته - پلاک 2141، برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

توضیح اینکه برگه ورود به جلسه مجمع، قبل ازشروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) در همان مکان توزیع خواهد شد. لازم به ذکر است درج شناسه ملی، شماره ثبت شرکت و کد ملی نماینده در معرفی نامه الزامی است همچنین سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده آنلاین مجمع، از طریق لینک http://www.kianstream.com/bmc اقدام نمایند.

دستور جلسه :

1. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.