تماس با ما

نشانی دفتر تهران:

خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد) خيابان شانزدهم (انصاری) پلاك 10 -كد پستي 1431893493

تلفن دفترتهران : 1- 02188717520 فاكس : 02188719046 / email: info@bmc.co.ir ------ bafghco@gmail.com

نشانی مجتمع معدنی کوشک :

بافق - کیلومتر 45 جاده بهاباد – مجتمع معدنی کوشک صندوق پستي 176/89715

تلفن كارخانه و معدن : 3- 03524213301 فاكس : 03524213300

نشانی دفتر یزد :

یزد – محله مکتب امام – کوچه فرخی – کوچه شهدای مکتب امام – پلاک 32

کد پستی : 8913783473 تلفکس : 03536234071