امور سهامداران

به استحضار سهامداران محترم میرساند سود سال مالی 1401 به میزان هر سهم 2145 ريال تا پایان مرداد ماه سال جاری به حساب معرفی شده در سامانه سجام، توسط شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه اوراق بهادار واریز گردیده است . برای آن دسته از سهامدارانی که تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه سجام ننموده اند و یا احراز هویت ایشان تکمیل نمیباشد از ابتدای آبان ماه سال جاری میتوانند با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت و ارائه مشخصات هویتی نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.

همچنین سهامداران محترم میتوانند جهت آگاهی از وضعیت دارایی، سود تعلق گرفته، و مطالبات سنوات قبلی، با مراجعه به " درگاه یکپارچه ذینفعان به نشانی www.ddn.csdiran.ir " از آخرین وضعیت دارایی و مطالبات خود مطلع گردند. همچنین تاکید مینماید سود نمایش داده شده در پرتفوی کارگزاری، مرجع مستدل نبوده و مبنای محاسبات و پرداخت سود، اطلاعات شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه اوراق بهادار میباشد.