جغرافیا و زمین شناسی

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی

کانسار سولفیدی سرب و روی کوشک در ۴۲ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق و ۱۶۷ کیلومتری شمال شرق شهرستان یزد قرار دارد.این کانسار بین طول جغراقیایی ” 39 و ‘ 45 و ˚ 55 و عرض جغرافیایی ” 30 و ‘ 45 و˚31 در حاشيه كوير لوت واقع شده و بر روی نقشه 1:100000 اسفوردی قرار می‌گیرد.

راه ارتباطي آن جاده آسفالته يزد ـ بافق ـ بهاباد مي باشد. آب و هوای منطقه بيابانی است و بارشهاي جوي آن بسيار كم و در حدود ۱۲۰ ميليمتر بصورت برف و باران می‌باشد. متوسط رطوبت نسبی و دمای هوا برای فصل سرما به ترتيب ۴۵٪ و ۹- درجه سانتيگراد و براي فصل گرما به ترتيب ۲۰٪ و ۲۴+ درجه سانتيگراد مي باشد، حداكثر دماي مطلق سالانه ۴۰+ درجه سانتيگراد و حداقل دمای مطلق سالانه ۱۱- درجه سانتيگراد است. ارتفاع بلندترين كوه همجوار معدن از سطح دريا ۲۳۰۲ متر و ارتفاع نواحي ساختماني و تأسيساتی حدود ۲۰۰۰ متر می‌باشد.

مرفولوژی کانسار کوشک

مرفولوژي در ناحيه معدن شامل دو بخش شمالي و جنوبي است. بخش شمالي كه شامل سري اصلي معدن است داراي رخساره‌ای كوهستانی با دره هاي باريك و ستيغ هاي بلند است و بخش جنوبي رخساره ای تپه ماهوری دارد.

موقعيت زمين شناسی

معدن كوشک در بلوک پشت بادام و در مركز حوضه رسوبی - آتشفشانی بافق (حوضه ی رسوبی زریگان - چاهمیر) قرار گرفته كه حدود ۷۰۰ كيلومتر مربع وسعت دارد. کانسار کوشک از شمال غرب با ماسه سنگهاي ژوراسيك شمشك و از طرف شمال شرق با آهك هاي ميلا كنتاكت گسله دارد. گرانيت صورتی رنگ ناریگان در قسمت جنوبی آن قرار گرفته و از نظر تقسيمات زمين شناسی ايران به ايران مركزي مربوط مي شود. (ايران مركزي مابين رشته كوههاي البرز در شمال و رشته كوه‌های زاگرس ‌ـ مكران درجنوب واقع شده كه تحت روندهای تكتونيكی و ساختمانهای فوق العاده تكتونيزه می‌باشد) و از نظر ساختمانی ناحيه‌ای بسيار چين خورده و گسله است.