خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 95/4/24
تاریخ : شنبه، 26 تیر، 1395
موضوع : خبرها

 

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت معادن بافق  
 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/24 درمحل  تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
 

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
 
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت  
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن 5032000 2.48 %  
ساير سهامداران 5167792 2.55 %  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير 155726529 76.9 %  
جمع 165926321 81.94 %  
 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبر تفضلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) 132681 سهامی خاص اصلی آقاي محمدعلي محمدي 4579563891 رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
نوين آلياژسمنان 2391 سهامی خاص اصلی محمود علي محمدي 4579565916 عضو هیئت مدیره موظف ليسانس  
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ 177949 سهامی خاص اصلی آقاي مسعودشميمي نوري 0041030591 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
صنايع چوب کلاته رودبار 90927   اصلی اقاي غلامرضا ميرابي 6309843648 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس  
مهدي محمدخاني 0054092434   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
 

م
 
و- تصمیمات مجمع :
 
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیرهمورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
شرح واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال) تغییرات نسبت به فروش دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
 
   
فروش خالص
 
۳۱۴,۷۳۳
۱۰۰  
بهای تمام شده فروش
 
(۱۷۵,۵۰۱)
(۵۶)  
سود (زیان) ناخالص
 
۱۳۹,۲۳۲
۴۴  
هزینه های اداری, عمومی و فروش
 
(۴۹,۹۵۷)
(۱۶)  
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
 
۰
۰  
جمع هزینه ها
 
(۴۹,۹۵۷)
(۱۶)  
سود (زیان) عملیاتی
 
۸۹,۲۷۵
۲۸  
هزینه های مالی
 
۰
۰  
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
 
۱۷۸
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
مالیات بر درآمد
 
۰
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
 
۰
۰  
سود (زیان) خالص
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
 
۴۴۱
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
 
۴۴۲
۰  
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
 
۴۴۲
۰  
سرمایه
 
۲۰۲,۵۰۰
۶۴  
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص
 
۸۹,۴۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۲۸۲,۳۸۴
تعدیلات سنواتی
 
(۱۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 
(۵۲,۶۵۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
 
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
 
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۳۱۹,۰۸۷
اندوخته قانونی
 
(۴,۴۷۳)
سایر اندوخته ها
 
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
 
(۱۰,۱۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 
۳۰۴,۴۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۵۰
 
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 
 
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

 
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند. 
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) حقوقی سهامی خاص 132681 اصلی
نوين آلياژسمنان حقوقی سهامی خاص 2391 اصلی
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ حقوقی سهامی خاص 177949 اصلی
صنايع چوب کلاته رودبار حقوقی سهامی خاص 90927 اصلی
مهدي محمدخاني حقیقی   0054092434 اصلی
 

 
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   ماهانه  
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال) 2,600 304  
سایر موارد: موردی ندارد.
 
 
منبع این مطلب : شركت معادن بافق (سهامي عام)
bmc.co.ir

آدرس این مقاله :
bmc.co.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=18

PHP-Nuke INP © IranNuke.com