Panel

منوي اصلي

كاربري

خوش آمدید , مهمان
نام کاربری
رمز عبور
کد امنیتی: کد امنیتی
محل واردکردن کد امنیتی

(عضویت)

شركت معادن بافق (سهامي عام) آمار بازدید

شركت معادن بافق (سهامي عام) آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 1449786 بار از تاریخ تير ماه 1389
امروز : 1397/4/27

پرترافیک ترین ماه: مرداد 1394(40077 بازديدها)
پرترافیک ترین روز: یکشنبه، 5 خرداد، 1392 (8206 بازديدها)
پرترافیک ترین ساعت: 21:00 - 21:59 در مورخه : 14 فروردین 1396 (3521 بازديدها)

[ برگشت به بخش آمارهای اولیه ]


آمار سالیانه :

سالدفعات بازدید
1388 (39)
1389 (10419)
1390 (50300)
1391 (93572)
1392 (208830)
1393 (126386)
1394 (308489)
1395 (293168)
1396 (298872)
1397 (95870)


آمار ماهیانه سال : 1397

ماهدفعات بازدید
فروردین (27650)
اردیبهشت (28126)
خرداد (30973)
تیر (9121)
مرداد (0)
شهریور (0)
مهر (0)
آبان (0)
آذر (0)
دی (0)
بهمن (0)
اسفند (0)


آمار روزانه ماه : تیر، 1397

تاریخدفعات بازدید
1 59.44% (1221)
2 88.55% (1819)
3 25.65% (527)
4 47.51% (976)
5 37.39% (768)
6 28.09% (577)
7 37.24% (765)
8 20.15% (414)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 56.57% (1162)
27 43.42% (892)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 27 تیر 1397

ساعتدفعات بازدید
00:00 - 00:59 8.856% (79)
01:00 - 01:59 8.071% (72)
02:00 - 02:59 7.062% (63)
03:00 - 03:59 10.53% (94)
04:00 - 04:59 6.390% (57)
05:00 - 05:59 4.932% (44)
06:00 - 06:59 10.53% (94)
07:00 - 07:59 11.21% (100)
08:00 - 08:59 9.417% (84)
09:00 - 09:59 8.071% (72)
10:00 - 10:59 8.856% (79)
11:00 - 11:59 6.053% (54)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]