آدرس دفتر تهران: خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي (يوسف آباد) ،خيابان شانزدهم ،پلاك 10

كد پستي 1431893493
تلفن دفترتهران : 1- 02188717520

فاكس : 02188719046
Email: info@ bmc.co.ir


آدرس پستي معدن :یزد، بافق،کیلومتر 45 جاده بهاباد صندوق پستي 176-89715
تلفن كارخانه و معدن : 4-03532413301

فاكس :03532413300