آدرس دفتر تهران: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) ،خیابان شانزدهم ،پلاک ۱۰

کد پستی ۱۴۳۱۸۹۳۴۹۳
تلفن دفترتهران : ۱- ۰۲۱۸۸۷۱۷۵۲۰

فاکس : ۰۲۱۸۸۷۱۹۰۴۶
Email: info@ bmc.co.ir


آدرس پستی معدن :یزد، بافق،کیلومتر ۴۵ جاده بهاباد صندوق پستی ۱۷۶-۸۹۷۱۵
تلفن کارخانه و معدن : ۴-۰۳۵۳۲۴۱۳۳۰۱

فاکس :۰۳۵۳۲۴۱۳۳۰۰