سهامداران محترم جهت دریافت سود سهام سال ۹۶ به مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم میباست فرم ذیل را دریافت و پس از تکمیل آن به نمابر ۰۲۱۸۸۷۱۹۰۴۶ ارسال نمایند، لازم به ذکر است آغاز پرداخت سود سهام از آبان ماه سال جاری و بر حسب تعداد سهام به نوبت تا اسفند ماه واریز خواهد گردید و از بابت تاخیر در ارسال مشخصات مسئولیتی متوجه شرکت معادن بافق نمیباشد، همچنین آن دسته از سهامدارانی که از سالهای قبل موفق به دریافت سود خود نگردیده اند، همزمان با پرداخت سود جاری، سالهای قبل نیز محاسبه و واریز خواهد شد.