سهامداران محترم جهت دریافت سود سهام سال 96 به مبلغ 500 ريال به ازای هر سهم میباست فرم ذیل را دریافت و پس از تکمیل آن به نمابر 02188719046 ارسال نمایند، لازم به ذکر است آغاز پرداخت سود سهام از آبان ماه سال جاری و بر حسب تعداد سهام به نوبت تا اسفند ماه واریز خواهد گردید و از بابت تاخیر در ارسال مشخصات مسئولیتی متوجه شرکت معادن بافق نمیباشد، همچنین آن دسته از سهامدارانی که از سالهای قبل موفق به دریافت سود خود نگردیده اند، همزمان با پرداخت سود جاری، سالهای قبل نیز محاسبه و واریز خواهد شد.