مجمع عمومي عادي ساليانه شركت معادن بافق

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت معادن بافق راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 17/4/1397 در محل هتل پارسیان کوثر تهران ، باحضور 3/79 درصد صاحبان سهام برگزار گردید و پس از حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی، ضمن خيرمقدم به كليه حاضران هيات رئيسه جلسه به شرح زير انتخاب گرديدند:
آقای یوسف محمدی به سمت رئيس جلسه آقایان اکبر تفضلی هرندی و غلامرضا میرابی به سمت ناظرین جلسه و آقای رضا بیات به سمت دبیر جلسه انتخاب و پس از قرائت گزارش هيات مديره و گزارش بازرس و حسابرس مستقل مربوط به عملكرد شركت در سال مالي منتهي به 29/12/1396 و انجام مذاکرات ، تصميمات ذيل به اتفاق آراء اتخاذ گرديد.

مصوبات مجمع
1- صورتهای مالی منتهي به 29/12/1396 مورد تصويب قرار گرفت.
2- معاملات ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ و تصويب قرار گرفت.
3- مجمع در اجراي ماده 147 قانون تجارت و رعايت آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر را به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 1397 انتخاب نمود و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. تعیین حق الزحمه ایشان به عهده هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.
4- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
5- تقسیم سود به ازاء هر سهم 500 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
6- اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید :
– شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر
– شرکت نوین آلیاژ سمنان
– شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ
– شرکت صنایع چوب کلاته رودبار
– آقای مهدی محمد خانی
7- حق حضور در جلسات هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 5،000،000 ريال تعیین گردید.
8- پاداش هیأت مدیره جمعاً مبلغ 2،025،000،000 ريال تعیین گردید.
9- حق الزحمه رییس کمیته حسابرسی به ازای هر جلسه مبلغ 8،000،000 ريال تعیین گردید
10-اظهارات نماینده سازمان بورس به شرح زیر :
الف ) تمدید پروانه بهره برداری که هیأت رئیسه و مدیر عامل شرکت در پاسخ به سوال مذکور اظهار داشتند که روند قانونی تمدید پروانه را پیگیری نموده اند.
ب) کمیته حسابرسی تا تاریخ 7/5/1397 تشکیل شود.
ج) در ارتباط با مطالبات شرکت، از شرکت نوین آلیاژ سمنان تا پایان مرداد ماه به سازمان بورس اطلاع رسانی شود.
جلسه در ساعت 12 ظهر با پذیرایی از سهامداران گرامی خاتمه یافت.